Från och med 2017 gäller nya direktiv för hummerfisket och syftet är att bygga upp och stärka hummerbeståndet.
Max sex hummertinor per person för fritidsfiskare. Tidigare var det tillåtet att ha upp till 14 tinor. Yrkesfiskare får max ha 40 tinor, mot tidigare 50. Humrarna måste också vara minst nio centimeter i carapaxlängd (mätt från ögonhålans bakkant till huvudsköldens bakkant) mot tidigare åtta centimeter. Från premiärdatumet får fritidsfiskare fiska fram till den 30/11 och yrkesfiskare till den 31/12. Förut fick alla fiska hummer fram till den 30/4.
Källa: Havs- och vattenmyndigheten

© Everts Sjöbod 2016